Güncel Zekât Meseleleri Atölyesi

Güncel zekât atölyesi çağdaş dönemde zekâtla ilgili ortaya çıkan belli problemleri ele almayı hedefleyen 10 haftalık bir programdır. Atölyede;

  1. Tarihte ve günümüzde zekât, malî bir ibadet/mükellefiyet olarak zekât
  2. Zekâtta nisap, miktar ve oran
  3. Zekâta tabi mallar
  4. Zekâtta temlik şartı
  5. Zekâtın toplanmasında devletin rolü, zekât- devlet ilişkisi
  6. Zekâtın sarf edileceği yerler,
  7. Ticaret mallarının zekâtı,
  8. Şirket ve hisse senetlerinin zekâtı gibi güncel meselelerin ele alınması amaçlanmaktadır.

Atölyede bu vb. meselelerle ilgili makale ve kitap tahlil edilecektir.

Atölye 1 Mart – 7 Haziran arasında 10 hafta olarak icra edilecektir. Atölye Çarşamba günleri 19.00-.20.30’da yapılacaktır. Program çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Not: Ramazan Ayında programın saati ve günü katılımcılarla konuşularak değiştirilecektir.

Başvuru Linki İçin Tıklayınız