İlam Araştırma Zekât Konuşmaları 1

Bu oturumda Hamdi Çilingirle “Zekâta Muhtaç Donanma, Donanmaya Muhtaç Devlet II. Meşrutiyet Devri Osmanlı Devleti’nde İane-i Donanma’ya Zekât Meselesi” adlı makale tahlil edilecektir. Program 11.03.2023 Cumartesi günü çevrimiçi olarak icra edilecektir. Programa katılım için aşağıdaki formun doldurulması gerekmektedir.

Programa katılım formu için tıklayınız.