Araştırma Merkezi

İLAM ARAŞTIRMACI ÖN KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

DÜNDEN BUGÜNE İLAM

1994–2000 ARASINDA İLAM

Akademik programla başlayan yolculuk…
Doksanların ortasında (1994) kurulan İLAM, o tarihlerde, toplumumuza ve birimlerimize, genel olarak ilmi yönden hizmet edecek akademisyen yetiştirmeyi hedefleyen bir çizgi takip ederek başlar yolculuğuna.. Eğitim anlayışını ve faaliyet planını da bu doğrultuda geliştirir.İLAM, kuruluşunun henüz ilk yıllarında, akademi dünyasına en önemli katkısını yapar ve “İLAM ARAŞTIRMA Dergisi” adıyla hakemli bir dergi çıkarmaya başlar. Dergi, yayın hayatını, kurumun farklı bir açılıma yöneldiği döneme (2000) kadar, büyük bir canlılıkla sürdürür. Bu süre zarfında 6 sayıya ulaşır.

Yine bu dönemde İLAM, başta ilahiyat hocaları olmak üzere, toplumun entelektüel çevresinin katılımıyla gerçekleşen, istişare ve müzakere toplantıları düzenler.
Kurum bu ilk çizgisiyle, 20’ ye yakın akademisyen yetiştirir.

2000–2005 ARASINDA İLAM

Akademi – Hizmet buluşması…

2000’e gelindiğinde İLAM, yeni bir misyon değerlendirmesi yapar ve bu dönemde, akademik kadro yetiştirmekle beraber, toplumsal ihtiyaçlar için hizmet elemanı yetiştirmeye yönelir. Zira toplumsal alandaki hizmet ihtiyacının gelişip büyümesi, böyle bir değişimi zorunlu kılmıştır. Artık bundan sonra İLAM daha çok, var olan elemanlarını geliştirmeye, hizmet içi eğitim programları düzenlemeye ve ihtiyaç hissettiği alanlarda projeler üretmeye başlar.
Diğer yandan müessese, kapılarını daha da açar; yurt dışından gelip, Türkiye’de akademik çalışma yapmak isteyenlere de ilmi bir ortam sunar.  Mevcut eğitim anlayışını bu yönde bir gelişmeye tabi tutar ve bu yeni anlayış doğrultusunda seminer faaliyetleri düzenler.
İLAM bu dönemde, bugün ayrı birer hizmet birimi haline gelen birçok projeye de öncülük eder.

İLAM, BUGÜNDEN YARINA…

Bugün İLAM, geçen iki dönemde
tecrübe ettiği farklı iki anlayışı telif etme dönemindedir. Kurum yeni dönemde, misyon ve anlayış olarak yeni bir açılımın eşiğinde. Bu kapsamda, toplumsal beklentileri karşılayacak, nitelikli hizmet elemanlarının yanı sıra, ülke sorunlarını akademik ve entelektüel düzeyde ele alacak akademisyenler yetiştirmeye de öncelik veriyor…
Ayrıca İLAM, geçen dönemde akademi, araştırma ve yayın hayatıyla kısmen zayıflayan, durgunlaşan ilişkilerini canlandırma dönemecinde.
Benimsediği yeni yapılanma doğrultusunda Kurum şimdi, öğrenci ve araştırmacılarını farklı statü ve kategoriler dâhilinde istihdam ediyor.

İDARİ VE İLMİ KADRO

İLAM, Temel İslami İlimler
(tefsir, İslam hukuku, hadis, tasavvuf, dinler tarihi ve din sosyolojisi), Sosyal Bilimler, Eğitim ve Dil Bilimleri alanlarında ilmi ve akademik çalışmasını sürdüren danışman, hoca ve araştırmacı kadrosunu bünyesinde taşıyor.

FAALİYETLER

* Eğitim ve Araştırma Seminerleri
* Yayınlar
* Konferans ve Sempozyumlar

1. Eğitim ve Araştırma Seminerleri

Hoca ve araştırmacı kadrosunun kendi arasında düzenlediği bu seminerler, araştırmacıları, akademi dünyası, eğitim-öğretim ortamları ve sosyal hizmetlere hazırlamaya yöneliktir.
Bu seminerlerde, Temel İslami İlimler, Sosyal Bilimler ve Kişisel Gelişimle ilgili, araştırmacıların ilmi ve kültürel birikimini, manevi ve ahlaki duyarlılığını, sosyal ve tarihsel duruşunu geliştirmeye yönelik konu ve meseleler müzakere merkezine çekilir.

2. Yayınlar

İLAM bugün yayın hayatına, kitap ve bültenleriyle katkıda bulunuyor.
Kitap dünyasına “İLAM Rehber Kitaplar” adlı bir seri ile katkı sağlayan kurum, böylelikle toplumda, dini değerlerden esinlenerek, arzu edilir bir düşünce ve hayat tarzının geliştirilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, inanç, ibadet ve ahlaki esaslar etrafında dini hayatımızı ve sosyal yaşantımızı yeniden gözden geçirmeye imkân tanıyan kılavuz kitaplar yayınlanmaktadır.
Diğer yandan, periyodik aralıklarla çıkarılan bültenin yayın ve yazar ekibi, kurumun hoca ve araştırmacılarından oluşuyor. Bülten, bir dini ve sosyal yorum çalışmasıdır.
Üsve-i Hasene ve Mukayeseli Dinler Tarihi kitapları, İLAM’ın geçen dönemde çıkardığı yayınlar arasında yer alır.

3. Konferans ve Sempozyumlar

Kurum içerisinde, hoca ve araştırmacı kadrosunun kendi arasında gerçekleştirdiği seminer çalışmalarının yanı sıra, kurum dışına (halka ve entelektüel kesime) hitabeden konferans ve sempozyumların düzenlenmesi de planlanıyor.