İlam Lise – Hafızlığını Bitirmiş Öğrencilere Yönelik Program

HAFIZLIĞINI BİTİRMİŞ ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ…

HAFIZLIĞINI BİTİRMİŞ ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAM DETAYI VE BAŞVURU

GAYEMİZ

 • Şer’î ilimler sahasında istidatlı talebeyi erken dönemde keşfedip ümmetin ihtiyaç duyduğu ilim ve irfanı cem etmiş numûne şahsiyetler yetiştirmektir.
 • Bir İslâm âlimi için en mühim aşama olan hafızlığı bitirmiş talebelere âlim olma yolunda ihtiyaç duydukları Arapça ve diğer âlet ilimlerini öğretmek, tefekkür kabiliyetlerini geliştirmek, şer’î ilimler sahasında ihtisas yapmaları için gerekli alt yapıyı sağlamaktır.

PORGRAMIN HEDEFİ

 • Hafızlığını bitirmiş olan talebelerin Kur’an-ı Kerim’in lafzını unutmamalarının yanında mânâsına da vukûfiyet kesb etmeleri,
 • Yoğun siyer ve peygamberler tarihi eğitimi ile ruhunu kavramaları,
 • Kendilerine yeterli olacak akaid ve fıkıh müktesebatına sahip olmaları,
 • Gerek okul derslerine yardımcı olacak gerekse de ileride girecekleri çeşitli imtihanlarda altyapı oluşturacak temel akademik eğitimleri almaları,
 • İleriye dönük İslâmî İlimler tahsîli için temel oluşturmak.

PROGRAMIN SÜRESİ (1+2)

3 yıllık eğitimiz de 1.yıl hazırlık sınıfı olarak gerçekleştirilecektir. Bu yılda yoğun Hafızlık tekrar çalışması ve Temel İslami ilimlerin yanında yoğun Akademik ders müfredatı uygulanmaktadır. Hazırlık sınıfı Sancaktar Kur’an Kursunda gerçekleşmektedir. Haftalık 45 saat olan eğitimizde Cumartesi günleri İmam-Hatip lisesinin yüz yüze derslerine gitmeden önce akademik derslerden sınavlar yapılmaktadır. Ayrıca kitap okuma programı uygulamamızda her öğrenci 135 kitap okumuş olmaktadır.

Hazırlık sınıfında yapılacak olan imtihanlar neticesinde öğrenciler sene sonunda mezun olacaklardır. Kurul değerlendirilmesi akabinde yaz döneminde 1 aylık Arapça kampı yapılıp kamptan 70 ortalamayı geçen öğrenciler İlam Lisenin 2. Sınıfına geçmeye hak kazanmış olacaklardır. Üniversite de İslami ilimlere niyeti olmayan ve farklı alanlara kabiliyeti olan öğrenciler ayırılıp örgün programlara yönlendirilmektedir.

İlam Lisenin 2. Yıl eğitimi Arapça hazırlık programı olarak uygulanmaktadır. Haftalık 35 saat ders döneminde 40 hafta eğitim sürmektedir. Bu yılda Miftahul-Arabiyye B2 seviyesi bitirilmiş olmaktadır.

 1. yılda İslami İlimler müfredatı uygulanmaktadır. Haftalık 35 saat ders döneminde 32 hafta eğitim sürmektedir. 2 ve 3. Yılda her Cumartesi sınavlar yapılmakta olup derslerin barajı 70’tir.

3 yıl eğitimin akabinde eğimimiz iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar Üniversite hazırlık ve İlam Akademi İhtisas programıdır.

Üniversite hazırlık programı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde bulunan diğer eğitim birimleri tarafından gerçekleşecektir. İlam Akademi İhtisas programı ise İlam Akademi tarafından yapılacak olan alan sınavıyla alım yapıp 3 yıllık bir eğitime devam edecektir.

İLAM LİSENİN HAZIRLIK SINIFI

SANCAKTAR KUR’AN KURSU PROGRAMI

 • HAFIZLIĞINI BİTİRMİŞ VE BELGESİNİ ALMIŞ ÖĞRENCİLER,
 • İMAM-HATİP AÇIK LİSE 1. SINIFA KAYIT YAPTIRILIP,
 • DİYANETİN ‘HAFIZLIK TEKRAR’ PROGRAMINA DÂHİL EDİLECEKTİR.

HAZIRLIK SINIFI PROGRAMINDA DERSLER 3 BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR.

 1. İLAM DERSLERİ (27 SAAT)
 2. AKADEMİK DERSLER (18 SAAT)
 3. İMAM-HATİP YÜZ YÜZE DERSLERİ (CUMARTESİ GÜNLERİ – 6 SAAT)

PROGRAM CUMARTESİ GÜNLERİ DÂHİL 6 GÜN OLARAK PLANLANMAKTADIR.

İLAM DERSLERİ

 • Hafzılık Tekrarı (5 saat)
 • Tecvid – Talim (2 saat)
 • Siyer (6 +2 saat)
 • İlmihal (2 saat)
 • Klasik Arapça (4 saat)
 • Modern Arapça (2 saat)
 • Mahfuzat (2 saat)
 • Kitap Okuma

AKADEMİK DERSLER

 • Türk Dili ve Edebiyatı (4 saat)
 • Matematik (4 saat)
 • Biyoloji (2 saat)
 • Fizik (2 saat)
 • Kimya (2 saat)
 • İngilizce (2 saat)
 • Coğrafya (2 saat)

İMAM HATİP LİSESİ YÜZ YÜZE DERSLERİ (6 SAAT)

 • Kur’an-ı Kerim (2 saat)
 • Arapça (3 saat)
 • Temel dini bilgiler (1 saat)

İlam Lisenin Programın 2 yılı İlam bünyesinde gerçekleşecektir.

İLAM LİSENİN 2. YIL ARAPÇA PROGRAMI DÖNEMİ     

 • Öğrenciler İmam-Hatip Açık Liseye 2. Sınıftan devam edeceklerdir.

HAFIZLIK TEKRARI (5 SAAT)

SİYER SALON DERSİ (2 SAAT)

NEBİLER SİLSİLESİ(3 SAAT)

KİTAP TAKİBİ (2 SAAT)

KIRAAT VE KİTABET (8 SAAT)

MUHADESE VE İSTİMA (8 SAAT)

ARAPÇA GİRİŞ (3 SAAT)

ARAPÇA GRAMER (4 SAAT)

İLAM LİSENİN 3. YIL İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI DÖNEMİ

HAFIZLIK TEKRARI (5 SAAT)

SİYER SALON DERSİ (2 SAAT)

ARAPÇA GRAMER (4 SAAT)

FIKIH (4 SAAT)

TEFSİR (3 SAAT)

HADİS USULÜ (2 SAAT)

AKAİD (2 SAAT)

ARAPÇA METİN (4 SAAT)

HİTABET (3 SAAT)

HADİS (3 SAAT)

TALİM (3 SAAT)

ÖĞRENCİLERİN BAŞVURUDA BULUNABİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

 • ERKEK OLMAK
 • HAFIZLIK BELGESİNİ ALMIŞ OLMAK
 • İMAM-HATİP AÇIK LİSEYE YENİ KAYIT YAPTIRMAYA HAKKI OLMAK
 • ÖN KABUL PROGRAMINA KATILIP MÜLAKATTAN GEÇMİŞ OLMAK

İLAM LİSE ÖN KABUL PROGRAMI

1 hafta yapılan kabul programında başvura da bulunan öğrencilere günlük 6 saat ders verilmiştir.

 • Kur’an-ı Kerim
 • Klasik Arapça
 • Modern Arapça
 • Siyer
 • Akaid
 • İlmihal

Kabul programında öğrenciler 5 başlık altında incelemiştir.

 • Sınıftaki ders tutumları
 • Mülakat durumu
 • Yurttaki durumları
 • İmtihan neticeleri
 • Genel uyumu

Derslerden yapılacak olan imtihan neticeleri ve Kurulumuzun değerlendirilmesiyle Kabul veya Red yapılacaktır.

ÖN KABUL PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi
 • Sağlık Raporu
 • Hafızlık belgesi fotokopisi
 • Referans Mektubu

İRTİBAT

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Uğur DURU (MÜDÜR)

Adres : Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul

Tel : 0216 428 39 60 / Dahili: 1146

GSM: 0542 766 38 64

E-mail: iaciklise@outlook.com

Web : www.ilam.org.tr

Twitter:  @ac_ilam

Instagram: @iaciklise

HAFIZLIĞINI BİTİRMİŞ ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Detaylı bilgi ve iletişim için: 0216 428 39 60