Hakkımızda

İLAM diye bilinen İlmi Araştırmalar Merkezi, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu’nun 18.05.1993 tarih ve 40 nolu kararı ile kurulmuştur. Sorumluluk ve özgüven sahibi, entelektüel birikim sahibi, dinî ve kültürel değerlere duyarlı, manevi ve ahlakî olgunluğa yönelen araştırmacı ve öğrenciler yetiştirmek derdinde olan İLAM, sahasında ülkemizin öncü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Diğer araştırma merkezleriyle işbirliğine önem veren İLAM, ilim, irfan, beceri ve hizmet merkezli bir çalışma anlayışıyla plan ve programlar yapmaktadır.

Merkezi Küçükçamlıca’da bulunan İLAM, yönetim ve öğretim kadrosuyla, İlahiyat alanında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bugüne kadar burs, alan seminerleri, çalışma mekânı ve yemek hizmetleri sunmuştur ve sunmaya devam etmektedir. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu’nun 02.07.2010 tarih ve 27 nolu kararı ile de İLAM bünyesinde faaliyet gösterecek bir kütüphane teşkil edilmiştir. Şimdilik kayıtlı yaklaşık yirmi bin kitabı bulunan kütüphanemiz her geçen gün zenginleşmektedir. Yine aynı karar ve sayı ile İLAM bünyesinde İlam Akademi adıyla yeni bir birim daha kurulmuştur. Açık Lise, İlahiyat Ön Lisans ve İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) öğrencilerine yardımcı alan seminerleri, çalışma mekanı ve yemek hizmeti verilmektedir. İLAM, her öğretim dönemi başında kendilerine gereken desteği vermek üzere öğrenci ve araştırmacı kabulü gerçekleştirmektedir.