İlam Akademi İHTİSAS Programı

İLAM AKADEMİ İSLÂMÎ İLİMLER İHTİSAS PROGRAMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İLAM Akademi İHTİSAS Programı Nedir?

Emsile, Bina, Maksud ve Avâmil kitaplarını iyi okumuş, herhangi bir modern Arapça silsilesini bitirme seviyesine gelmiş, belirli seviyede metin okuyabilen öğrenciler için ileri seviye Arapça ve İslâmî ilimler programıdır.

Süresi ne kadardır?

İlk iki yılı üçer dönem son yılı iki dönem olmak üzere 3 yıl 8 dönemdir.

  1. YIL

Güz Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Yaz Dönemi (6 Hafta)

  1. YIL

Güz Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Yaz Dönemi (6 Hafta)

  1. YIL

Güz Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Programın amacı nedir?

İslâmi İlimlerden herhangi birisinde ilmî ve akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilere âlet ilimleri müktesebâtını ve İslâmî İlilmlerin bütün alanlarına dair gerekli alt yapıyı kazandırmak.

Okutulan kitaplar nelerdir?

Arapça: İzhar, Katrunnedâ, İzzi

Fıkıh: Kuduri, İhtiyar (bazı bölümleri), Hidaye (bazı bölümleri)

Tefsir: Meâl olarak bütün Kur’ân-ı Kerim ve Klasik Tefsirlerin hemen hepsinden seçme bölümler

Hadis ve Usûlü: Riyazussalihin, İrşâdu Tullabi’l-hakaik…

Fıkıh Usulü: Semtu’l-vusûl

Belagat: Muhkemu’s-siyaga, Telhis

Mantık: Süllem

Not: Kitaplar hocaların tercihine göre eşdeğer kitaplarla yer değiştirebilir.

Nasıl başvuru yapılır?

http://nsrt.in/DsDa0d linkinde yer alan form doldurarak.

Kabul sınavı ne zamandır?

  • 19 Ağustos 2023 Cumartesi
  • 16 Eylül 2023 Cumartesi 

Kabul sınavında nerelerden soru çıkar?

Emsile, Binâ, Maksud, İlletli Fiil çekimleri, Avâmil ve Nuru’l-izah kitaplarından; metin olarak da Kasasu’n-nebiyyin isimli eserden…

BAŞVURU ŞARTLARI

  • İLAM Akademi ön kabul sınavına katılıp başarılı olmak

SEMİNER DÖNEMİ TAKVİMİ

  • Müracaat (Online Müracaat): Temmuz – Ağustos
  • Kabul Sınavı: 19 Ağustos – 16 Eylül

İRTİBAT

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI  İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Adres : Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul

Tel : 0216 428 39 60 / Dahili: 1125 / 1126

Web : www.ilam.org.tr (Online Başvuru)

e-mail : akademi@ilam.org.tr

İLAM AKADEMİ İSLÂMÎ İLİMLER İHTİSAS PROGRAMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ