İlam Akademi İslâmî İlimler İhtisas

İLAM AKADEMİ İSLÂMÎ İLİMLER İHTİSAS PROGRAMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Orta-İleri seviyede Arapça bilen talebeler için üç yıllık Arapça ve İslâmî İlimler programı kayıtları başlıyor.

PROGRAMA KABUL ŞARTLARI

 • Erkek öğrencilere yöneliktir
 • 22 Yaşından küçük olmak
 • Bu programa orta seviyede Arapaça bilen, klasik Arapça’da İzhar seviyesine gelmiş talebeler sınavla kabul edilecektir

İÇERİĞİ

 • Orta-İleri seviye Modern Arapça
 • Klasik Arapça (Şerhu Katrinnedâ)
 • Belagat (Muhkemussiyağa, Telhis)
 • Fıkıh (Bütün konularıyla Kudûrî)
 • Tefsir (Celaleyn, Nesefi, İbn-i Kesîr)
 • Usulu’l-Fıkıh (Usulü’ş-şâşî, Menar)
 • Kelam (el-iktisad fi’l-itikad)
 • Mantık (Şerhu’s-süllem, Muğni’t-tullâb)
 • Vaz İlmi, Âdâbu’l-bahs ve’l-munazara
 • Usul-i hadis (İrşâdu Tullâbi’l-hakâyık)

SINAV KONULARI  TARİHİ VE İLETİŞİM

Sınav Konuları: Emsile, Bina, Maksud, Avamil, İlmihal, Hadis

Sınav Tarihi: 17.09.2022

Sınav saati: 10:00

Sınav Yeri Adres: Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul

Tel : 0216 428 39 60 / Dahili: 125- 126

İLAM AKADEMİ İSLÂMÎ İLİMLER İHTİSAS PROGRAMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ