Heybeliada Ruhban Okulu

İLAM AKADEMİK YAYINLAR SERİSİ-2

Heybeliada Ruhban Okulu

Dr. Salih İNCİ

Sayfa Sayısı: 456
Dili: Türkçe
Basım Yılı: 2010
Ebat: 13,5×21
ISBN 97897535583334

Heybeliada Ruhban Okulu, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesine bağlı olarak on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı (1844) ile yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar (1971), Ortodoks teoloji konularında üst seviyede Ortodoks ilahiyat eğitimi veren bir kurum olarak faaliyet göstermiştir. Kuruluşundan itibaren, kendine özgü eğitim öğretim anlayışı ve uygulamalarıyla, Fener merkezli yazılı ve sözlü Ortodoks dinî geleneğinin muhafazasında, geliştirilmesinde ve yirminci yüzyıla aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiş olan bu kurum, Patrikhanenin son bir buçuk asırlık tarihinde önemli bir konuma sahip olmuştur. Doğrudan Patrikhane’ye bağlı olması nedeni ile okulun etki alanı da, doğal olarak Patrikhanenin ruhani nüfuzu altındaki bölgelerle sınırlı kalmıştır.
Her ne kadar tarihin akışı içerisinde bir takım sıkıntılar yaşansa da gerek Patrikhane ve gerekse Okul, varlığını Osmanlı İmparatorluğunun ve Türkiye Cumhuriyetinin himayesinde altında sürdürmüştür. İstanbul’un en güzel Adalarından biri olan Heybeliada’da bulunan Okul, bu gün çeşitli nedenlerle Türk kamuoyunun da ilgisini çekmekte ve güncelliğini sürekli korumaktadır. Bu nedenle, akademik bir bakış açısı içerisinde kalmaya özen gösterilerek hazırlanan bu çalışma, Fener Patrikhanesi ve Ortodoksluk adına, okulun yerine getirmeye çalıştığı misyon üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca çalışmanın ilgili bölümlerinde okulla ilgili dile getirilen değişik kanaatlere de yer verilmiştir.
Okul hakkında kaynaklara dayalı olarak objektif bilgiler vermeyi amaçlayan bu çalışmamızın, başta konuyla ilgilenen Türk Akademisyenlerine ve kamuoyuna küçük de olsa bir katkı sağlaması en büyük temennimizdir.