İlam Akademi

İlam Akademi 2021 Broşürü için tıklayınız… (PDF)

İLAM AKADEMİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İLAM AKADEMİ 

İLAM Akademi, 2005 yılından bu yana Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gibi imandan ihsana hizmet veren bir irfan ocağında Arapça İngilizce ve İslami ilimler  seminerler veren bir kurumdur. Açık öğretim yoluyla lisans eğitimi alan ve belli şartları taşıyan öğrencilere beş yıllık bir eğitim süreci içerisinde, İslami İlimler altyapısını ehliyetli muallimler vasıtası ile vermek, İrfani kültürle tanışmalarını sağlamak ve gönüllü teşekküllerde hizmet tecrübesi kazanmalarını temin etmektedir. Bunun yanında Arapça ve İngilizce’yi okuyup anlama ve konuşma düzeyi ile birlikte Kişisel Gelişim seminerleri vermektedir. Ayrıca toplumumuzun dini alandaki hizmetlerinde, eğitim müesseselerinde, akademik camiada ve gönüllü teşekküllerin her kademesinde vazife alabilecek liyakatli kimseler yetişmesine katkı sunmaktadır.

VİZYONUMUZ

Lisans dönemi öğrencilerine yönelik İslami İlimler altyapısını geleneğin miras ve tecrübelerinden istifade ve günümüzün ihtiyaç, imkân ve fırsatlarını en güzel şekilde değerlendirme yoluyla vererek, İslam ümmetinin istikbalinde ilim, irfan ve hizmet alanında mesuliyet sahibi öncülerin yetiştiği model bir müessese olmaktır.

MİSYONUMUZ

Öncelikle İmam Hatip Liselerinden başarı ile mezun olmuş ve lisans eğitimini Açık Öğretim yoluyla tamamlamayı tercih eden keyfiyetli öğrencilere, İslami ilimler altyapısını ehliyetli muallimler vasıtası ile vermek, İrfani kültürle tanışmalarını sağlamak ve gönüllü teşekküllerde hizmet tecrübesi kazanmalarını temin etmektir. Ayrıca toplumumuzun dini alandaki hizmetlerinde, eğitim müesseselerinde, akademik camiada ve gönüllü teşekküllerin her kademesinde vazife alabilecek liyakatli kimseler yetişmesine katkı sunmaktır.

İLAM AKADEMİ’DE NELER VAR ?

 • Fem-i Muhsin’den Kur’ân-ı Kerîm talimi ve ezber imkânları
 • Klasik – Modern Arapça, İngilizce ve diğer alet ilimleri
 • Siyer, Peygamberler Tarihi ve Tasavvuf dersleri
 • Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh gibi İslâmî İlimler
 • İlmi ve Kültürel Seminerler (Güncel Fıkhi Meseleler, Çağdaş Fikri Akımlar vb.)
 • Hayata Dair Sertifikalı Seminerler (Yönetim becerileri ve aile içi iletişim seminerleri, Kişisel Gelişim, Ekip Çalışması ve Liderlik, Proje Yazımı, Tebliğ ve Davet Metotları, Ön Muhasebe, World, Ecxel vb. sertifikalı programlar.)

İLAM AKADEMİ İSLAMİ İLİMLER

Programımızda Arapça ve İngilizce Olmak Üzere 2 Dilde Yoğun Hazırlık Seminerleri Verilmektedir. Programın süresi beş yıldır. Temel İslami İlimler günümüz İlahiyat programı ve klasik ilimler çerçevesinde sunulmakta. Alanında uzman eğitimciler tarafından yönetim ve iletişim seminerleri, diksiyon, kişisel gelişim, aile, sosyal girişimcilik, World, ecxel vb. Sertifikalı programlar ayrıca Arapça ve İngilizce seminerleri sertifikalandırılabilmektedir. (yök dil- yds vs.)

PROGRAMIN HEDEFİ

Arapça ve İngilizceyi okuyup anlayabilen, konuşup-yazabilen bunun yanında İslâmî ilimleri birincil kaynaklarından okuyarak temel ulûm-i dîniyye tedrisatını doğru bir menhec üzere almış talebeler yetiştirmektir.

1- Hazırlık programı Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere 3 dönem, 5 kurdan oluşmaktadır.

2- Güz ve Bahar dönemleri 16, yaz dönemi ise 8; toplamda ise eğitim 40 hafta devam etmektedir.

3- Haftalık ders saati 37 dir. Bunun 26 saatini Modern ve Klasik Arapça eğitimi oluşturmaktadır.

4- Hazırlık sınıfı A1, A2, B1, B2 ve B2+ kurlarından oluşmaktadır. Her bir kur 8 hafta, 208 saat arapça eğitimine tekabül etmektedir.

5- Hazırlık programında 1072 saat Arapça eğitim verilmektedir. Bunun 832 saatini Modern Arapça; 240 saatini ise Klasik Arapça oluşturmaktadır.

6- Haftalık ders saati; günlük 7, iki gün ise 8 saat olmak kaydıyla 37 saattir. Günlük derslerden sonra 1 saat müzakere yapılması elzemdir. Akşamları ise yurt bünyesinde 2 saat mütala yapılmalıdır.

7- Güz, bahar ve yaz dönemlerinde toplam 1380 saat eğitim verilmekte, bir dönemde 570, yaz döneminde ise 240 saat eğitim verilmektedir.

8- Kur’an-ı Kerim haftada 4 saat, dönemde 64 saat, bir yıl boyunca 128 saat verilmektedir. Kur’an-ı Kerim dersi tecvid, tâlim, tashih-i huruf ve Amme Cüzünün ezberlenmesini ihtiva etmektedir.

1- II. Yıl Programımız Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere 3 dönemden oluşmaktadır.

2- Güz ve Bahar dönemleri 14, yaz dönemi ise 10-12 haftalık Yurt Dışı Arpça pratik eğitimini kapsamaktadır; toplamda ise eğitim 28 hafta devam etmektedir.

3- Haftalık ders saati 35 dir. Günlük 7 saat akabinde 1 saat müzakere akşamları 2 saat mütalaa

yapılmaktadır.

4- Güz döneminde 490, Bahar döneminde 490 , yaz döneminde ise 300 saat Toplamda 1280 saat seminer verilmektedir.

5- Yaz Döneminde Arapça konuşulan bir ülkede masrafların %50 lik kısmını Vakıfımızın desteklediği Yurt Dışı eğitim programı

6-  Açık Öğretim İlahiyat harici 4 yıllık bölümlerden birini tercih eden seminercimiz, yoğun Arapça hazırlık seminerlerinden sonra 2. yıl Temel İslami İlimleri Türkçe olarak almaktadır.

1- III. Yıl Programımız Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere 3 dönemden oluşmaktadır.

2- Güz ve Bahar dönemleri 14, yaz dönemi ise 6 haftalık olmak üzere, seminerlerimiz 34 hafta sürmektedir.

3- Haftalık ders saati 35 dir. Günlük derslerden sonra 1 saat müzakere yapılmaktadır.

4- Güz döneminde 490, Bahar döneminde 490 , yaz döneminde ise 150 saat Toplamda 1100 saat seminer verilmektedir.

5- Yaz Döneminde Osmanlı ulemasının yazmış olduğu eserlerden istifade etmek amacıyla seminerlerimiz Osmanlıca okutulmaktadır.  Ayrıca bu dönemde konularına göre ayet ve hadis ezberi yapılmaktadır.

1- IV. Yıl Programımız Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere 3 dönemden oluşmaktadır.

2- Güz döneminde 490, Bahar döneminde 490, yaz döneminde ise 300 saat Toplamda 1280 saat seminer verilmektedir.

3- Haftalık ders saati 35 dir. Günlük derslerden sonra 1 saat müzakere yapılmaktadır.

4- IV. Yılımız Arapçadan sonra İngilizce seminerlerinin verildiği dönemdir. Güz döneminde 280, Bahar Döneminde 280 ve Yaz döneminde 300 saat olmak üzere 860 saat İngilizce seminer verilmektedir.

5- Ayrıca Hadis, Fıkıh, Tefsir ve Tasavvuf gibi İslami İlimler ile alakalı metinler haftalık 12 saat okutularak Arapça müktesebat, meleke haline getirilmeye gayret edilmektedir.

6- Güz ve Bahar dönemleri 14, yaz dönemi ise 10-12 haftalık Yurt Dışı İngilizce pratik eğitimini kapsamaktadır (İsteğe bağlı olarak Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yurt Dışı Hizmet bölgelerinde %50 Vakıf destekli staj imkânı sunulmaktadır)  toplamda ise eğitim 28+12 hafta devam etmektedir.

1- V. Yıl Programımız Güz ve Bahar dönemi olmak üzere 2 dönemden oluşmaktadır.

2- Haftalık 25 saatten Güz döneminde 350, Bahar döneminde 350 saat, toplamda ise 700 saat seminer verilmektedir.

3- Geçmiş yıllarda Arapça ve İngilizce seminerleri alan seminercimizin resmi sınavlara katılarak aldığı eğitimi sertifikalandırması için haftalık 10 saat dönemlik ise 140 saat seminer verilmektedir. Güz döneminde 140 saat İngilizce, Bahar Döneminde 140 saat Arapça seminerleri verilmektedir.

4- V. Yılda mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencimizin alanında uzman eğitimciler tarafından Yönetim ve İletişim seminerleri, Etkili Konuşma ve Diksiyon, Kişisel Gelişim, Aile, Sosyal Girişimcilik, Zaman Yönetimi, Ekip Çalışması ve Lidelik, Proje Yazımı ve Yönetimi, Temel Bilig Teknolojileri Kullanımı, Etkili Sunum Teknikleri, Kişisel Farkındalık, Tebliğ ve Davet Metodları, Beden Dili, Ön Muhasebe, World, Ecxel vb. sertifikalı programlar düzenlenmektedir.

5- Beş yılın sonunda bu programı başarı ile tamamlayan seminercimiz İLAM Akademi sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

 • I. YIL

Güz Dönemi Seminerleri (16 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (16 Hafta)

Yaz Dönemi (8 Hafta)

 • II. YIL

Güz Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Yaz Dönemi (Yurt Dışı Arapça Eğitim Programı 10-12 Hafta)

 • III. YIL

Güz Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Yaz Dönemi (8 Hafta)

 • IV.YIL

Güz Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Yaz Dönemi (Yurt Dışı İngilizce Eğitim Programı 10-12 Hafta)

 • V. YIL

Güz Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

Bahar Dönemi Seminerleri (14 Hafta)

PROGRAM SÜRESİNCE OKUTULAN ESERLERİN BİR KISMI

ARAPÇA

 • Emsile
 • Binâ
 • Maksûd (Mevrid yardımcı kitabı ile birlikte)
 • Avâmil-i Birgivî
 • et-Tuhfetu’s-seniyye
 • İzhâru’l-Esrâr (Enhâr yardımcı kitabı ile birlikte)
 • Silsiletü’l-lisân
 • el-Kıraatu’l-arabiyyetu li’l-müslimîn
 • el-Müfredatu’l-arabiyye li’l-etrâk (İlam Arapça Hocaları tarafından hazırlanmıştır)
 • el-Kıraatu’l-müşeccia
 • el-Belagatu’l-Musavvere
 • Muhkemus-sıyağa fî ilmi’l-belağa
 • el-Edevâtu’n-nahviyye

FIKIH

 • İlmihâl (Ömer Nasûhî BİLMEN)
 • Kudûrî Metni (Lübab ile beraber)
 • Nûru’l-îzâh
 • Muhtâr (İhtiyâr ile beraber)
 • Fıkıh Usûlü (Zekiyyüddîn Şa’bân)
 • Fıkıh Usûlü (Şâkiru’l-Hanbelî)
 • Muvatta -İmam Muhammed rivâyeti- (Hadislerle Hanefî Fıkhı)

AKAİD-KELÂM

 • es-Sevâdu’l-a’zam
 • Fıkh-ı Ekber
 • Nesefî Akâidi
 • Tahâvî Akaidi
 • Emâlî
 • Muvazzah İlm-i Kelâm (Ömer Nasûhî BİLMEN)

TEFSİR-KUR’ÂN İLİMLERİ

 • Celâleyn Tefsîri
 • Hak Dîni Kur’ân Dili (Elmalılı Hamdi Yazır –Osmanlıca-)
 • Kur’an Yolu
 • Ulûmu’l-Kur’ân ?
 • Tefsir Usûlü (Ömer ÇELİK)
 • Ahkâm Âyetleri Tefsiri (Muhammed Ali Sâbûnî)

HADİS-SİYER

 • Hz. Muhammed Mustafa 1-2; Osman Nuri TOPBAŞ
 • Nebîler Silsilesi 1-2-3; Osman Nuri TOPBAŞ
 • Hadis Tarihi; Prof. Dr. Ahmed YÜCEL
 • Hadis Usûlü; Prof. Dr. Ahmed YÜCEL
 • Riyâzü’s-Sâlihîn (Arapça); İmâm-ı Nevevî
 • Hadis İlimleri ve Istılahları; Prof. Dr. Yaşar KANDEMİR
 • Teysîru musdalahi’l-hadîs

TASAVVUF

 • Tasavvuf; Osman Nuri TOPBAŞ

MANTIK

 • İsagoji

ÂDÂB

 • Ta’lîmü’l-müteallim (İmam Zernûcî)
 • Min-edebi’l-islâm (Abdulfettah Ebu-Gudde)

5 YILIN SONUNDA MEZUNUMUZ

 • Lisans Mezunu

‘Açık Öğretim Fakültesinin 4 yıllık bölümlerinden birini tercih ederek programa başlayan öğrenci 4 yılın sonunda lisansını tamamlamış olacaktır.

 • Arapça ve İngilizceyi Okuyup-Yazan ve Konuşup-Anlayan

‘2220 Saat Modern ve Klasik Arapça eğitimi ve 10-12 haftalık Arapça konuşulan bir ülkede pratik imkânı.’

‘700 Saat İngilizce eğitimi ve 10-12 haftalık İngilizce konuşulan bir ülkede pratik imkânı’

 • İslam Uleması, İslam Dünyası ve Günümüz Dünyasından Haberdar

‘Cumartesi günleri mutad olarak alanında uzman eğitimciler tarafından İslam dünyasının ve günümüz dünyasının güncel mevzularıyla alakalı seminerler silsilesi.

 • İstanbul’un Kültürel ve Manevi Havasını Teneffüs Etmiş

‘Kültürü, Sanatı, Tarihi, Mimari ve Musikisiyle İstanbul’u yaşamak ve ayrıca Manevi şahsiyetlerinden istifade etmek.

 • Bir Kısım Klasik Eserleri Okumuş ve Muhakeme Eder Hale Gelmiş.
 • Şahsiyet İnşası ile Alakalı Sertifikalı Seminerler

‘Alanında uzman eğitimciler tarafından Yönetim ve İletişim, Etkili Konuşma-Diksiyon, Kişisel Gelişim, Aile, Sosyal Girişimcilik, Zaman Yönetimi, Ekip Çalışması ve Liderlik, Proje Yazımı ve Yönetimi, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Etkili Sunum Teknikleri, Kişisel Farkındalık, Tebliğ ve Davet Metotları, Beden Dili, Ön Muhasebe seminerleri, World, Excel vb. sertifikalı programlar düzenlenmektedir.

 • Arapça ve İngilizce de Akademik Çalışma İçin Gerekli Olan Dil Puanı Almış Olmak.

SUNULAN İMKÂNLAR

 • Öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik, akademik gelişimlerine rehberlik maksadıyla, okumalar, sahasında uzman akademisyen ve hocalarımızdan danışmanlık hizmeti alması,
 • 5 Yılın Sonunda İlmi Araştırmalar Merkezi Bünyemizde Akademik Çalışma
 • Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın Yurtiçi Ve Yurtdışı Hizmet Bölgelerinde Staj Yapma
 • İstanbul’da Nezih Ve Manevi Mekânımızda Eğitim Desteği
 • 100.000 Ciltlik Eserden Oluşan Kütüphanemiz
 • Konferans Ve Seminerler
 • Barınma, Yemek Ve İnternet
 • Geziler Ve Kültürel Faaliyetler
 • Ücretsiz Eğitim Desteği
 • Sanatsal Atölyeler
 • Ney ve Musiki Atölyeleri
 • İlmi ve Kültürel Atölyeler

PROGRAMIMIZ ERKEK ÖĞENCİLERE YÖNELİKTİR

BAŞVURU ŞARTLARI

 • 22 yaşını geçmemiş olmak.
 • YKS den 200 ve üzeri puan almak.
 • İLAM Akademi 1 Haftalık ön kabul programına katılıp başarılı olmak.
 • İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 4 Yıllık Lisans Programından Birine Kayıtlı Olmak

AÇIK ÖĞRETİM YOLUYLA LİSANS EĞİTİMİ VEREN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BÖLÜMLERİ

İstanbul Üniversitesi

 • Coğrafya
 • Çocuk gelişimi
 • Egzersiz ve spor bilimleri
 • Felsefe
 • İktisat
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • İşletme
 • Rekreasyon Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

ÖN KABUL PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

YKS sonuç belgesi

Referans Mektubu

2021-2022 SEMİNER DÖNEMİ TAKVİMİ

Başvuru (Online Başvuru): 01 Temmuz – 11 Eylül

Mülakatlar: 13 Eylül – 17 Eylül 2021

İRTİBAT

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI  İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Ahmet Ellikçi (İlam Akademi Müdürü)
Adres : Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 428 39 60 / Dahili: 126
Web : www.ilam.org.tr (Online Başvuru)
e-mail : akademi@ilam.org.tr

İlam Akademi 2021 Broşürü için tıklayınız… (PDF)

İLAM AKADEMİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İLAM AKADEMİ KIZLAR İÇİN TIKLAYINIZ…