İlam Akademi

İlam Akademi 2017 Broşürü için tıklayınız… (PDF)

İLAM AKADMİ 2017-2018 DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR. Kayıt Olmak için tıklayınız…

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde açık öğretim ilahiyat destek seminerleri veren bir programdır. 2005 Yılında seminerlere başlayan programımız değişen şartlara göre yenilenerek devam etmektedir.

“İLAHİYAT ÖNLİSANS ve LİSANS TAMAMLAMA DESTEK PROGRAMI”

NİÇİN İLAM AKADEMİYİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

• Türkiye’de İslami ilimler alanındaki eğitim-öğretim imkânlarının giderek artmasına karşılık kalitenin istenen seviyede olmaması,
• Karma eğitim veren örgün ilahiyatları tercih edemeyen erkek öğrencilere alternatif eğitim destediği imkânı sunması,
• Klasik ve Modern Arapçanın yanı sıra İslami ilimlerinin bir arada bulunması,
• İrfani birikimi olan fertlere duyulan ihtiyaç.

SEMİNER VEREN HOCALARIMIZ

Seminer veren hocalarımız İlam Akademi bünyesinde çalışan alanında uzman öğretim görevlilerinden oluşmaktadır.

– Prof. Dr. Ömer ÇELİK
– Doç. Dr. Veysel AKKAYA
– Yrd. Doç. Dr. Âdem ERGÜL
– Yrd. Doç. Dr. A. Hamdi YILDIRIM
– Dr. Mehmet TOPRAK
– Dr. Murat KAYA
– Hidayet ERDOĞAN
– Ahmet ELLİKÇİ
– Mahmud Sami YÜCEL
– Âdem BAYRAM
– Erhan TURAN
– Eyüp TAŞÖZ
– Ferruh EREL
– Habib ULUSOY
– Hayri ÜNAL
– Muhammed ERDOĞAN
– Muhammed İMAD
– Muhammed İYAD
– Muhammed OKUMUŞ
– Şeref AKBABA
– Basri ÇALIŞKAN
– Esat YÜKSEL
– İlyas CEYHAN
– İsmail BUAK
– Süleyman DAL
– Mustafa KÖSEOĞLU
– Hasan BAYDEMİR

PROGRAMIN GENEL ÇERÇEVESİ

İlam Akademi, İlahiyat Ön lisans ve Lisans tamamlama destek programı olup yoğun Arapça seminerlerinin yanı sıra hayata hazırlama stajları niteliğindedir.

PROGRAMIMIZ ÖĞRENCİ PROFİLİNE GÖRE İKİ ALANDA DEVAM ETMEKTEDİR.

A- AÇIK ÖĞRETİM SEMİNER PROGRAMI:

Açık Öğretim destek seminerleri ile birlikte Arapça ve İslami İlimler seminerleri verilmektedir.

B- ARAPÇA PROGRAMI:

Yoğun Arapça ve İslami İlimler Seminerleri verilmektedir. Açık Öğretim destek seminerleri verilmemektedir.

PROGRAMLARIN SÜRESİ ve SEMİNER ŞEMASI

4 YILIN SONUNDA MEZUNUMUZ

•      İlahiyat Fakültesi mezunu
•      Arapçayı okuyup-yazan ve konuşup-anlayan
•      İslam ulemasından ve İslam dünyasından haberdar
•      İstanbul’un kültürel ve manevi havasını teneffüs etmiş
•      Hizmet hayatına tecrübe sahibi olarak atılmış
•      Bir kısım klasik eserleri okumuş ve muhakeme eder hale gelmiş olacaktır.

SUNULAN İMKÂNLAR

•      İstanbul’da nezih mekânımızda eğitim desteği imkânı
•      100.000 ciltlik eserden oluşan kütüphanemiz
•      Konferans ve seminerler
•      Barınma ve yemek imkânı
•      Bilgisayar ve internet imkânı
•      Geziler ve kültürel faaliyetler
•      Ücretsiz eğitim desteği imkânı
•      Hüsn-i Hat Atölyesi
•      Ney ve Musiki Atölyeleri
•      İlmi ve Kültürel Atölyeler

BAŞVURU ŞARTLARI

•  Erkek olmak
•  21 Yaşını geçmemiş olmak
•  Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi 1. Sınıfta kayıtlı olmak
•  YGS 4’ten en az 200 ham puan almış olmak veya diploma notu 70 olmak (Hafızlık, Kur’an-ı Kerim ve Ezan okuma yarışmalarında il veya ilçe bazında derece alanlarda ygs puan şartı ve diploma notu aranmaz)
•  İLAM Akademi 1 haftalık ön kabul programına katılıp mülakattan geçmiş olmak.
•  İLAM Akademi birinci eğitim dönemi sonunda ‘’Akademi Kurulu’’ tarafından başarılı görülmüş olmak.
•  www.ilam.org.tr adresinden online başvuru yapmış olmak (Online Başvuru için tıklayınız…) 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

•  İlam Başvuru Formu
•  YGS sonuç belgesi ve Lise Diploması
•  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
•  4 Adet Fotoğraf
•  Hafızlar için hafızlık belgesi fotokopisi
•  Referans Mektubu
•  Özgeçmiş ve Sabıka Kaydı
•  Hafızlık, Kur’an-ı Kerim ve Ezan okuma yarışmalarında derece almış olanların belgesi

2017-2018 SEMİNER DÖNEMİ TAKVİMİ

• Başvuru (Online Başvuru) : 01 Nisan – 25 Ağustos
• Başvuru Değerlendirmeleri : 01 – 25 Ağustos
• Mülakatlar : 5 Eylül – 16 Eylül 2017
• Kesin Kayıt : 18 Eylül 2017
• Eğitim Dönem Başlangıcı : 18 Eylül 2017

İRTİBAT

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI  İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Ahmet Ellikçi (İlam Akademi Müdürü)
Adres : Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 428 39 60 / Dahili: 126
Web : www.ilam.org.tr
e-mail : akademi@ilam.org.tr

İlam Akademi 2017 Broşürü için tıklayınız… (PDF)

İLAM AKADEMİ KIZLAR İÇİN TIKLAYINIZ…