İslâm Hukukunda Akdin Sınırları

İLAM AKADEMİK YAYINLAR SERİSİ-1

İslâm Hukukunda Akdin Sınırları

Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDİREK

 

Sayfa Sayısı: 272
Dili: Türkçe
Basım Yılı: 2010
Ebat: 13,5×21
ISBN 9789753558075

Akit hürriyeti nazariyesi hukukun özellikle de borçlar hukukunun temel ilkelerinden birini teşkil etmektedir. Akit, tarafların kendi hür irâdeleriyle kendilerini bağlamaları, bir takım hak ve sorumlulukları üstlenmeleridir. Akitler kişilere yalnızca sorumluluk yüklemez. Aynı zamanda bir takım haklar da kazandırır. Kişi bir akdi yaparken akitle elde edeceği kârı veya uğrayacağı zararı göz önünde bulundurur. Akitle elde edeceği menfaati ve buna karşı elinden çıkaracağı şeylerin hesabını yapar. Bu yüzden insanlar kendi hür irâdelerinden kaynaklanan bir akde binaen sorumluluk altına girmeden önce bir takım hürriyetlere sahiptir. Her şeyden önce kişinin akit yapıp yapmama hürriyeti vardır. Buna göre hiç kimseye zorla akit yaptırılamaz. Akit yapmaya karar veren kişi akdin karşı tarafını seçme hürriyetine sahiptir. İstediği kişiyle akit yapar. Sevmediği, beğenmediği, istemediği bir kişiyle akit yapma mecburiyeti yoktur. Ayrıca akdin çeşidini (tipini) belirleme hürriyeti vardır. Her akit çeşidinin diğerinden farklı bazı hak ve sorumluluk getirmesi söz konusudur. Bu yüzden kendisi için en uygun akit çeşidini seçme hürriyeti vardır. Tercih ettiği akit çeşidinin hak ve sorumluluklarından bir kısmını uygun görmezse karşı tarafla anlaşarak, akdin muhtevasını düzenleme veya değiştirme hürriyeti vardır. Bütün bu hürriyetler insanların istemediği, beklemediği üstesinden gelemeyeceği bir borcu yüklenmesine engel olma amacını taşır. Bütün bu özgürlükleri kullanarak bir akit yapmışlarsa ve fakat daha sonra bundan razı olmaz ve bu akdi sona erdirmek isterlerse akdi sona erdirme hürriyetleri vardır. Bütün bunlar akit hürriyeti ilkesinin akit üzerindeki tezahürleridir.