Misafir Öğrenciler

Birimimizin amacı yurtdışından ve özellikle Afrika ülkelerinden getirilen ve farklı branşlarda lisans mezunu olup hayata atılacak kardeşlerimizle Türkçe’yi ortak konuştuğumuz bir dil haline getirerek Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın manevi misyonunu ve hizmet üslûbunu bir eğitim yılı gibi kısa bir süre içerisinde onlara aktarabilmek, hızlı bir dönüşüm gerçekleştirmek, ferdi bir hayat değil de içtimai bir hayat yaşamayı tercih ile ülkelerine hizmet şuurunu verebilmektir.

Bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için Türkçe öğrenmenin yanında din, tarih, kültür ve medeniyet seminerleri, İstanbul içi ve Anadolu’yu kapsayan geziler, eğitim kurumları ile sanayi ve üretim merkezlerini ziyaretlerle zenginleştirilmiş bir program uygulanmaktadır. Bütün bunların neticesinde bu programa katılan gencin dünyası genişlemekte, disiplin, çalışma azmi, başkalarına faydalı olma şevk ve heyecanı artmaktadır.
Üç yıldır sürdürülen bu hızlı dönüşüm programından yaklaşık 20 ülkeden 200 kişi istifade etmiş durumdadır.