HUZEM (Hüdayi Uzaktan Eğitim)

Hüdayi Uzaktan Eğitim Merkezi (HUZEM), internet üzerinden sanal sınıflar ortamında İslâmî İlimler eğitimi veren bir öğretim sistemidir.

Eğitim hayatında 2014 yılında başlayan HUZEM, İslâmi İlimler eğitimi veren bu programla ihtiyaç hisseden kişilerin temel İslami ilimlerde belirli bir düzeye ulaşabilmeleri hedeflenmektedir. Bu çerçevede; öğrencilerin öncelikle sağlam bir Ehl-i Sünnet itikadı sahibi olmasına ve İslami bilinç kazanmasına yönelik eğitimler verilmektedir.

İslam’ı öğrenme derdi taşıyan insanımızın; iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engel v.s. gibi yüz yüze eğitim almayı zor veya imkânsız kılan durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmeleri sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi için: www.huzem.org