İlam Açık Lise

İLAM AÇIK LİSE PROGRAMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ…

İlam Açık Lise, 2017 yılından itibaren Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde Arapça, İslâmî İlimler ve Açık Lise seminerleri vermektedir.

Hafızlığını bitirmiş ve Açık liseye kaydolmuş öğrencilerin, ilmî ve irfânî bakımdan donanımlarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

PROGRAMIN HEDEFİ

Hafızlığını bitirmiş olan talebelerin Kur’an-ı Kerim’in lafzını unutmamalarının yanında mânâsına da vukûfiyet kesb etmeleri,

Yoğun siyer ve peygamberler tarihi eğitimi ile ruhunu kavramaları,

Kendilerine yeterli olacak akaid ve fıkıh müktesebatına sahip olmaları,

Gerek okul derslerine yardımcı olacak gerekse de ileride girecekleri çeşitli imtihanlarda altyapı oluşturacak temel eğitimleri almaları,

İleriye dönük İslâmî İlimler tahsîli için temel oluşturmak.

GENEL PROGRAMDA OKTULACAK DERSLER-ESERLER

KUR’AN-I KERİM       

 • Hatim – Tecvid – Talim
 • Ulûmu’l-Kur’ân
 • Mukaddime-i Cezeriyye

KLASİK ARAPÇA

 • Emsile
 • Binâ
 • Maksûd (Mevrid yardımcı kitabı ile birlikte)
 • Avâmil-i Birgivî
 • et-Tuhfetu’s-seniyye
 • İzhâru’l-Esrâr (Enhâr yardımcı kitabı ile birlikte)

MODERN ARAPÇA

 • Silsiletül Lisan
 • el-Müfredatu’l-arabiyye li’l-etrâk (İlam Arapça Hocaları tarafından hazırlanmıştır)

AKAİD

 • es-Sevâdu’l-a’zam
 • Fıkh-ı Ekber
 • Nesefî Akâidi
 • Tahâvî Akaidi

SİYER – NEBİLER SİLSİLESİ

 • Hz. Muhammed Mustafa 1-2; Osman Nuri TOPBAŞ
 • Nebîler Silsilesi 1-2-3; Osman Nuri TOPBAŞ

HADİS

 • Riyâzü’s-Sâlihîn (Arapça); İmâm-ı Nevevî
 • Teysîru musdalahi’l-hadîs

FIKIH

 • İlmihâl (Ömer Nasûhî BİLMEN)
 • Kudûrî Metni (Lübab ile beraber)
 • Nûru’l-îzâh
 • Muhtâr (İhtiyâr ile beraber)

ADAB      

 • Ta’lîmü’l-müteallim
 • Min-Edebi’l-İslâm
 • Eyyühel’l-veledl
 • Et-Tibyân fi Âdabi hameleti’l-Kur’ân

AKADEMİK DERSLER

 • Türkçe
 • Türk edebiyatı
 • Matematik
 • Coğrafya
 • Tarih
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • İngilizce

BAŞVURU SARTLARI

 • Hafızlık belgesine sahip olmak
 • Açık Liseye kayıtlı olmak
 • Bir haftalık ön kabul programına katılıp mülakattan geçmiş olmak
 • Program erkek öğrencilere yöneliktir.

ÖN KABUL PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi
 • Sağlık Raporu
 • Hafızlık belgesi fotokopisi
 • Referans Mektubu

Başvuru (Online Başvuru): 05 Nisan 2021

NOT: Seminerlerimiz ücretsizdir.

İRTİBAT

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Uğur DURU ( Program Sorumlusu)

Adres : Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul

Tel : 0216 428 39 60 / Dahili: 283

GSM: 0542 766 38 64

E-mail: iaciklise@outlook.com

Web : www.ilam.org.tr

Twitter:  @ac_ilam

Instagram: @iaciklise

İLAM AÇIK LİSE PROGRAMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Detaylı bilgi ve iletişim için: 0216 428 39 60